ተልባ እና ቺያ ሲድ የቱ የተሻለ ይጠቅማል? ልዩነቶቻቸው, ጠቀሜታቸው, አጠቃቀም እና መጠቀም የሌለባቸው ሰዎች| Flaxseed and chia seed

youtube #flaxseed #chiaseeds @YouTube @healtheducation2 @DoctorYohanes በዚህ ቪድዮ ላይ በስፋት ተልባ እና ቺያ …