የምደ ግፊት/ብዛት ካለባችሁ በፍፁም መመገብ የሌለባችሁ 11 ምግብና እና መጠጦች| 11 Foods and drinks avoid for blood pressure

youtube #bloodpressure #የደምግፊት @YouTube @healtheducation2 @DoctorAddis @DoctorYohanes ° 17 አደገኛ …